Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Το Πεπρωμένο Είναι Επιλογές... - Destiny Is Choices...
Ακόμα είναι καλοκαίρι...
Δεν μπορώ να δώσω ευχές για καλό φθινόπωρο πόσο μάλλον για καλό χειμώνα...
Μπορώ να δώσω ευχές για πιο όμορφες μέρες γιατί το τελευταίο δίμηνο ήταν μάλλον δύσκολο αν και είχε και φωτεινές στιγμές.
Θέλω να δώσω ευχές για καλά νέα, σωστές αποφάσεις (με αυτό που ορίζει ο καθένας σωστό για τον εαυτό του) και όμορφες στιγμές αγάπης. 
Η ζωή μας είναι δική μας ευθύνη. Το πως θα τη φτιάξουμε εξαρτάται όχι από τις επιθυμίες αλλά από τις αποφάσεις μας. Το αποτέλεσμα καθορίζεται από αυτές και μόνο...
Ας προχωρήσουμε... ότι και να σημαίνει αυτό...

It is still summer...
I cannot make wishes for a nice autumm let alone a nice winter...
I can wish for more beautiful days for the last two months have been rather difficult though they had their bright moments.
I want to offer my wishes for good news, right decisions (with whatever is defined as right individually) and beautifull moments of love.
Our life is our responsiblilty. How we are going to make it depends not on our desires but on our decisions. The outcome is defined only by them...
Let's move on... whatever that may mean...

Welcome to my World! - Καλώς Ήλθατε στον Κόσμο μου!